LEDIG STILLING:

Bydel Frogner søker psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Søknadsfrist: 25. september

Bydel Frogner har ledig en 100 % fast stilling til psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH).

RPH er for tiden organisert i Enhet for mestring og folkehelse, seksjon hverdagsmestring, sammen med fysioterapi- og ergoterapitjenesten, dagrehabilitering, frisklivssentral, hukommelsesteam, logoped, kreftkoordinator og koordinator for velferdsteknologi.

RPH ble etablert i bydelen i 2013, og er et behandlingstilbud til personer med lette til moderate psykiske plager, primært angst og depresjon. Målgruppen er bydelens befolkning fra 18 år.

Psykologen fungerer som faglig ansvarlig og veileder i teamet.

I tillegg til psykolog består teamet av fysioterapeut og ergoterapispesialist innen psykisk helse, begge med videreutdanning i kognitiv terapi.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 25.09.2020

Arbeidsgiver: Bydel Frogner, Oslo kommune

Sted: Oscars gate 36, 0258 Oslo

Stillingstittel: Psykolog

Stillingsprosent: 100

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • individuelle pasientsamtaler og faglige vurderinger, samt gruppeundervisning med bruk av kognitiv metode
 • deltager i bydelens psykososiale kriseteam
 • faglig ansvarlig for pasientoppfølgingen i teamet, samt ansvarlig for videreutviklingen av tilbudet med arbeid på systemnivå
 • være kontinuerlig oppdatert om det som skjer innen fagområdet
 • bidra i opplæring og veiledning innen psykisk helse av samarbeidspartnere
 • samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste og bydelens øvrige tjenesteapparat på både individnivå og på systemnivå
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som psykolog
 • erfaring med utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • erfaring med kognitiv terapi
 • erfaring med undervisning/kurs er ønskelig
 • ønskelig med kunnskap om og erfaring fra Rask psykisk helsehjelp
 • gode kommunikasjonsferdigheter, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

 • vi søker en positiv, motivert, engasjert medspiller i vår avdeling
 • du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å jobbe selvstendig
 • god evne til å motivere andre og inneha gode samarbeidsevner
 • god evne til strukturering, oversikt og gjennomføring
 • evne og interesse for tverrfaglig samarbeid med ulike sektorer i helsetjenesten
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med inspirerende kolleger
 • varierte arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • RPH er samlokalisert med logoped, frisklivssentral, dagrehabilitering og demenssenter i Oscars gate 36
 • lønn etter avtale
 • startdato: 01.12.20
 • per tiden dagarbeidstid med fleksitid

Kontaktinformasjon:
Tone Trønnes Jevnaker, seksjonsleder hverdagsmestring
E-post: [email protected]

SØK HER

Bydel Frogner

Bydel Frogner er en sentrumsbydel vest i Oslo med urbane kvaliteter og naturområder som Bygdøy og Frognerparken. Bydelen grenser til bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen, samt Oslofjorden og sentrum.

Bydel Frogner skal tilby sine rett i underkant av 60 000 innbyggere gode og tilgjengelige tjenester. Samtidig skal bydelen være en offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutviklingen, legge til rette for et aktivt lokalengasjement og sikre gode urbane kvaliteter. Tjenestene våre har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, kvalitet og forutsigbarhet , gjennom god og tydelig kommunikasjon.

For mer informasjon om oss, gå inn på Oslo kommunes nettside og Bydel Frogner se www.bydel-frogner.oslo.kommune.no . Vi er også til stede på Facebook og InstagramArbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.