LEDIG STILLING:

Bymiljøetaten søker HR-rådgiver til sin HR-avdeling

Søknadsfrist: 8. november

HR-avdelingen har systemansvar for etatens personalpolitikk, rekruttering, lønn, IA/HMS, organisasjons- og lederutvikling, og er tilrettelegger for gode prosesser og samhandling med ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Vi utfører både strategiske og operative oppgaver innenfor disse områdene og er en viktig bidragsyter til at Bymiljøetaten når sine mål. Alle ansatte i HR deltar i flere fagteam. Fordeling av oppgaver varierer i takt med etatens behov. Vår nye HR-rådgiver vil bli en del av et faglig sterkt og hyggelig HR-miljø som er opptatt av å videreutvikle seg i takt med dette behovet.

Vi søker deg som er en trygg og erfaren, men fortsatt nysgjerrig rådgiver som liker å jobbe med mennesker og med ulike områder innenfor HR. Vi jobber faktabasert og ønsker at du har meget gode systemkunnskaper, interesse for og erfaring med å trekke ut, analysere og bruke HR-data til strategiske og operative formål.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 08.11.2020

Arbeidsgiver: Bymiljøetaten

Sted: Oslo

Stillingstittel: HR-rådgiver

Stillingsprosent: 100%

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og lederstøtte innenfor bl.a. endrings-, utviklingsprosesser og arbeidsrettslige/personalpolitiske spørsmål
 • Generell saksbehandling på HR-området (HR-rapportering, HR-analyse, saksutredninger, kartlegginger, rutiner m.m.)
 • Bidra i arbeid med lederopplæring, lederutvikling, konferanser og fagkurs
 • Det forventes at du tar del i øvrige HR-oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskole/Universitet med relevant fagkombinasjon innen HR, juss, organisasjonspsykologi el.l.
 • Særlig relevant og lang arbeidserfaring kan oppveie utdanningskravet
 • Minimum 3 års erfaring fra operativt og strategisk HR-arbeid, herunder lederrådgivning, opplæring og annen veiledning
 • Gjerne erfaring med å lede prosjekter/prosesser
 • Gjerne erfaring med å planlegge og å holde kurs/konferanser
 • Godt kjent med relevant lovverk, herunder arbeidsmiljøloven. Gjerne kjennskap til offentlig avtaleverk
 • God skriftlig formuleringsevne, gode norskkunnskaper
 • Trygg på bruk av digitale verktøy og meget gode systemkunnskaper (Pr. i dag bruker vi Office-pakken, Agresso HR-system, KS-læring, GAT, Qlik sense, Landax, P360, Teams m. fl.)
 • Kompetanse/egenskaper som komplementerer kollegaer i avdelingen vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Strukturert, løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å jobbe selvstendig
 • Nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Gode formidlingsevner
 • God tallforståelse og analytiske evner

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr uke
 • Nye moderne og miljøvennlige lokaler på Hasle
 • Spesialkonsulent I/II, lønnsspenn 42-53 (for tiden kr. 570 900 - kr. 700 300) i Oslo kommunes regulativ avhengig av erfaring og kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju

Kontaktinformasjon:
Marit Lea Sivertsen, HR-direktør
Tlf: 993 13 200

SØK HER

Bymiljøetaten

Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.