LEDIG STILLING:

Fernanda Nissen skole søker kontaktlærer på 2. trinn

Søknadsfrist: 16.november

Vi ønsker deg til å bidra på veien videre mot å skape verdens beste skole sammen med oss. Vårt slagord Vi lærer sammen realiseres gjennom profesjonelle, engasjerte og dyktige ansatte og et godt psykososialt miljø. Ansatte på skolen har troen på at alle elever har et stort læringspotensiale, og jobber med growth mindset. Vi oppfordrer elevene til å prøve og feile, og heier på feil i læringsprosessen. Nå trenger Fernanda Nissen skole forsterkninger til skoleåret 2020-2021, og lyser derfor ut inntil tre vikariat.

Fernanda Nissen skole er en barneskole som ligger i Nydalen. Skolen har flotte, lyse og moderne undervisningsrom. I år har skolen elever på alle de syv trinnene, og har kapasitet til 840 elever. Skolebygget har transparente løsninger og flotte spesialrom. Fernanda Nissen skole startet opp høsten 2016, og fremstår som svært godt velholdt. Vi vokser for hvert år, og inneværende skoleår har vi ca. 500 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Fernanda Nissen skole kjennetegnes av verdier, holdninger og pedagogikk som fremmer læring. Vi vektlegger kompetanser vi vet vil være viktige for at dagens elever skal kunne mestre livslang læring i et samfunn og et arbeidsliv i rask endring; samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenkning, kreativitet og etisk bevissthet. Et positivt elevsyn og troen på at alle kan lære er utgangspunkt for våre ansatte.

På Fernanda Nissen skole får du engasjerte, utviklingsorienterte og digitalt kreative kollegaer som sørger for høy kvalitet i undervisningen gjennom en sterk delingskultur. Hos oss opplever elevene en helhetlig og variert skolehverdag ved at vi deler inn fagene i fagområder og jobber temabasert, slik at opplæringen oppleves som relevant og sammenhengende. Læringsøktene preges av elevaktive arbeidsformer. Vi utstyrer hver elev med nettbrett som læringsverktøy.

Sammen med foresatte og nærmiljø bygger vi en skole som vi er stolte av å tilhøre, og hvor elevene blir sett, hørt, støttet og utfordret hver dag.

Nå har vi behov for en dyktig og engasjert kollega, som har lyst til å bety en forskjell for våre flotte elever. Vi trenger en kontaktlærer på 2. trinn som kan tiltre snarlig eller etter avtale. Det er en midlertidig stilling ut skoleåret 2020/2021, med mulighet for forlengelse.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist:16.11.2020

Arbeidsgiver: Fernanda Nissen skole

Sted: Oslo

Stillingstittel: Kontaktlærer

Stillingsprosent:100%

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Lede elevenes læring på en god, tydelig og forutsigbar måte i læringsrommene
 • I samarbeid: Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning for å gi elevene økt læring
 • Gi elevene gode tilbakemeldinger som fører til økt læring
 • Gjennomføre kontaktlærerarbeid/ressurslærerarbeid med tett oppfølging av den enkelte elev
 • Analysere og følge opp elevenes læring og utvikling
 • Skape gode relasjoner som fører til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Bidra til et godt skole- og hjem samarbeid
 • Delta aktivt og bidra i profesjonsfelleskap i fag, på team og skolenivå
 • Inkludere assistenter som er med i læringsrommet
 • Mulighet for undervisning på flere trinn

Kvalifikasjoner

 • Du har undervisningserfaring fra grunnskolen, og gjerne begynneropplæringen
 • Du har godkjent grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7 eller allmennlærerutdanning
 • Du er dyktig, tydelig og forutsigbar i din læringsledelse
 • Du har kunnskap om hvordan elever lærer og utvikler seg, og handler deretter
 • Du er faglig og didaktisk dyktig med et sterkt ønske om å utvikle deg som lærer
 • Du har svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du har innsikt i de krav og forventninger som stilles til lærere i Osloskolen
 • Du har god digital kompetanse, og god erfaring med bruk av nettbrett i undervisningen
 • Du er en som har god faglig kompetanse, og som deler din kunnskap med andre

Personlige egenskaper

 • Du har en positiv innstilling og godt humør
 • Du etablerer tillitsfulle relasjoner med barn og voksne
 • Du oppleves som en robust, raus og varm voksen som ønsker å utgjøre en forskjell
 • Du er mestringsorientert med godt elevsyn, og har høye ambisjoner på elevenes vegne
 • Du er initiativrik, profesjonell og ambisiøs
 • Du er samarbeidsvillig, ydmyk og hyggelig mot kollegaer og foresatte
 • Du er engasjert og opptatt av faglig og pedagogisk utvikling
 • Du er strukturert, punktlig, effektiv, målrettet og fleksibel
 • Du er løsningsorientert og proaktiv i læringsmiljøet
 • Du har god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Nytt og fantastisk flott skolebygg
 • En jobb med mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • En unik mulighet til å sette ditt preg på en ny og flott skole
 • En skole der åpenhet, inkludering, kultur for samarbeid og deling vil prege arbeidsmiljøet
 • Dyktige, rause og hyggelige kolleger
 • En profesjonell organisasjon
 • Motiverte elever og engasjerte foresatte
 • Oppfølging av nyutdannede lærere
 • En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • En jobb i en IA-bedrift
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktinformasjon:
Ingunn Cecilie Sørdal Gregersen, rektor
Tlf: 22 22 60 00

SØK HER

Fernanda Nissen skole

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/