LEDIG STILLING:

Helsepersonell til Aker teststasjon for COVID-19

Søknadsfrist: 3. november

Aker teststasjon søker nye medarbeidere. Aker teststasjon er per idag Oslo kommunes største teststasjon for COVID-19. Dette er en bransje i kontinuerlig endring så vi ser etter personer som kan ta utfordringer på strak arm og kan utvise høy grad av fleksibilitet. Det er et spennende og lærerikt miljø hvor smittevern og sikkerhet står i første rekke.

Vi innkaller til intervju fortløpende. Stillingsstørrelse etter avtale. Avlønning etter gjeldende tariffavtale i Oslo kommune.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 03.10.2020

Arbeidsgiver: Aker teststasjon

Sted: Oslo, Aker

Stillingstittel: Helsepersonell til Aker teststasjon for COVID-19

Stillingsprosent: 50%

Ansettelsesform: Engasjement

Arbeidsoppgaver

 • Prøvetaking
 • Håndtering av prøver
 • Betjene telefon/ lage rekvisisjoner/tildele timeavtaler

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsepersonell
 • Nyutdannede sykepleiere, sykepleierstudenter og medisinstudenter er velkomne til å søke
 • Annen medisinskfaglig bakgrunn er også av interesse
 • Erfaring med smittevernsarbeid
 • Gode norskkunnskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må kunne bruke ulike elektroniske systemer eller lære seg å bruke dem
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Positiv
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Endringsvillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • En spennende og unik arbeidssituasjon
 • Et trygt og godt faglig miljø så vel som arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon:
Suzanne Christine Borgelin, fagutviklingssykepleier
Tlf: 902 13 813

SØK HER

Aker teststasjon, Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse". Les mer om Helseetaten.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.