LEDIG STILLING:

Lillo gård barnehage søker barne- og ungdomsarbeider

Søknadsfrist: 6. november

Vil du være med på å forme vår nye barnehage på Lillo gård?

Vi søker en engasjert og motivert barne- og ungdomsarbeider i 100% fast stilling til en av våre småbarnsavdelinger når Bjølsendumpa barnehage «blir ny», i splitter nye lokaler i november. Vi er en barnehage med fokus på tilknytning, trygghet og betydningen av lek og læring i de tidlige årene. Vi jobber med utgangspunkt i trygghetssirkelen og enkeltbarnets behov. Psykisk helse og tidlig innsats er også fokusområder. Personalet har mye kompetanse på arbeid med de minste i barnehagen og har en god samarbeidskultur, både faglig, praktisk og organisatorisk. Barnehagen skårer bra på foreldreundersøkelsen og de ansatte trives godt.

Bli med å skape byens beste barnehager: https://www.youtube.com/results?search_query=%23byensbestebarnehager

Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer.

Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder.

Den ledige barne- og ungdomsarbeiderstillingen er knyttet til Lillo gård barnehage. Vi holder midlertidig til i Tåsenløkka barnehages lokaler frem til Lillo Gård barnehage står ferdigbygget i starten av november. Lillo Gård barnehage ligger ved siden av den historiske gården Lillo i Sandakerveien 100, med kort avstand til Nydalen, Akerselva, grøntområder og kollektivtrafikk.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 06.11.2020

Arbeidsgiver: Lillo gård barnehage

Sted: Oslo, Sandaker

Stillingstittel: Barne- og ungdomsarbeider

Stillingsprosent:100%

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Bidra til det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom å ta del i; - planlegging av den daglige virksomheten, -planlegging av arbeidet med enkeltbarn og gruppen, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter i tråd med overordnede føringer.

Bidra til et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, -på avdelings- og personalmøter og i andre sosiale sammenhenger.

Legge til rette for trygge og gode lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - bidra til barns medvirkning, - gi hvert enkelt barn og barnegruppen den oppmerksomhet og hjelp de har behov for i hverdagen, - etter avtale påta seg ansvar ved pedagogisk leders fravær, - etter avtale ta ansvar for gjennomføring av tiltak og aktiviteter, - etter avtale gjennomføre observasjoner og dokumentere arbeidet på avdelingen.

Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom å; - ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen generelt, - følge og gjennomføre felles satsninger, -delta aktivt i personalmøter, veiledningsmøter og planleggingsdager.

Å bidra til høy faglighet og profesjonalitet ved å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav: Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • Utdanningsnivå: fagbrev
 • Gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøveA2 (skriftlig fremstilling) og B1 (leseforståelse)
 • Du kan vise til gode referanser

Personlige egenskaper

Det er viktig at du;

 • Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking
 • Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
 • Er løsningsfokusert og fleksibel
 • Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull.
 • Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold
 • Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
 • Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
 • Er positiv til endringer og nye erfaringer
 • Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
 • Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
 • Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle» Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme
 • Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
 • En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tett oppfølging og veiledning av styrer
 • Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
 • Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
 • Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 17-27 i Oslo kommunes regulativ. Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.

Kontaktinformasjon:
Ida Mostue Nilsen
Tlf: 903 68 077

SØK HER

Lillo gård barnehage

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.
Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.