LEDIG STILLING:

Sagene barneverntjeneste søker barnevernskonsulent

Søknadsfrist: 4. november

Sagene barneverntjeneste har i dag 50 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i lokaler i Thorvald Meyersgate 7.

Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent. Til barneverntjenesten hører det også et bokollektiv for ungdom.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, at barn og unge skal medvirke aktivt i egen sak, og at dette skal dokumenteres godt. Rutinene for vårt arbeid skal utvikles innenfor rammene av oppdatert kunnskap og rettspraksis. Vi er svært opptatt av å ha tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som en del av kontorets faglige forankring. Våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, noe som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Det er ledig to vikariater ifm foreldrepermisjon på tiltaksteam, med relativt lik oppstart og sluttdato. Det kan være mulighet for noe forlengelse av vikariatene.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 04.11.2020

Arbeidsgiver: Sagene barneverntjeneste

Sted: Oslo

Stillingstittel: Barnevernskonsulent

Stillingsprosent: 100%

Ansettelsesform: Vikariat

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene er knyttet til arbeid med hjelpetiltak; herunder bl.a oppfølging av familier, samtaler med barn, koordinere samarbeidsmøter, utarbeide planer, gjennomføre evalueringer og utføre noe veiledning. Bistå i andre faser av barneverntjenestens arbeid. Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser. Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap.

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert. Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje. Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt vekt. Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og således vil bidra til utvikling av tjenesten. Krav til godkjent politiattest

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe strukturert og systematisk, men har samtidig evnen og viljen til å være fleksibel. Du har gode relasjonelle ferdigheter, og du har også gode kommunikative ferdigheter Du er en medarbeider som liker å samarbeide med kollegaer- og aktuelle instanser. Du er samtidig selvstendig og kan stå alene i relasjoner og situasjoner. Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger. Du er god til å prioritere, og du tåler arbeidspress. Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt og når utfordrende oppgaver skal løses. Personlige egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer. Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard. Veiledning og tett oppfølging fra fagkonsulent og seksjonsleder. Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Avtale om bruk av fleksitid. Lønnsplassering i lønnstrinn 33 til 42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

Kontaktinformasjon:
Vibeke Schiøtz Gulliksen, seksjonsleder
Tlf: 99699419

SØK HER


Sagene barnevernstjeneste

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.Bydel Sagene kjennetegnes av gammel historie, et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.