LEDIG STILLING:

Vann- og avløpsetaten søker viktig avløpsfaglig funksjon med talent for ledelse

Søknadsfrist: 15. november

Funksjon målinger og kildesporing har ansvar for å spore opp feilkoblinger og lekkasjer (kildesporing) på privat og kommunalt ledningsnett som forurenser byens vassdrag, og sørge for at disse blir utbedret. Videre har funksjonen ansvar for å gjennomføre målinger på avløpsnettet, og fremskaffe nødvendige grunnlagsdata innen nedbør, avløp og overvann. Funksjonen bistår også med kalibrering av etatens avløpsmodell. Funksjonen har i dag 9 medarbeider i tillegg til funksjonsleder.

Funksjonen inngår i Utredningsseksjonen, som består av fem underliggende funksjoner; funksjon strategi og utvikling (FSU), funksjon operativ plan (FOP), funksjon taktisk plan (FTP), funksjon målinger og kildesporing (FMK), i tillegg til funksjon byutvikling (FBU). Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er Vann og avløpsetatens (VAVs) tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering.

VAV har Norges største vann- og avløpsmiljø (VA). VAV gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. Avdeling plan- og prosjekt investerer årlig for ca. 800 mill. kroner. Utredningsseksjonen sorterer under APP, og har ansvar for etatens va-faglige strategier, utvelgelse av områder som har ledningsnett med behov for rehabilitering, og å utrede investeringsprosjekter på ledningsnettet. Seksjonen sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Utredningsseksjonen har også ansvar for å svare ut etatens plan- og byggesaksbehandling. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens håndtering av overvann.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 15.11.2020

Arbeidsgiver: Vann- og avløpsetaten

Sted: Oslo

Stillingstittel: Funksjonsleder

Stillingsprosent: 100%

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Faglige ansvar for funksjonens leveranser
 • Personal- og økonomiansvar
 • HMS-ansvar
 • Bistå i funksjonens oppgaver i felt ved behov
 • Delta i VAVs arbeid med å forbedre vannmiljø i byens vassdrag og fjord
 • Samarbeide tett med øvrige deler av utredningsseksjonen og andre deler av VAV
 • Utvikle funksjonen gjennom utviklingsprosjekter
 • Sørge for at ny teknologi og nye beslutningsstøtteverktøy innføres og tas i bruk av funksjonens medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen VA. Spesielt relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Lederegenskaper samt personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til GIS, hydraulisk- og hydrologisk modellerings verktøy.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe på tvers av organisasjonen og i tverrfaglige team
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger
 • Norges største kompetansemiljø innen VA
 • Hytter til utlån i marka
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon:
Torill Engen Skaugen, seksjonsleder
Tlf: 930 81 671

SØK HER

Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.